Domnarvet

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DOMNARVET

Province (Landskap): Dalarna
County (Län): Dalarnas län
Incorporated into : 1944 Borlänge

Arms (crest) of Domnarvet

Official blazon

Medelst vågskuror två gånger av blått, silver och rött styckad sköld, i första fältet ett järnmärke och i tredje en balkvis ställd yxa, båda av silver.

Origin/meaning

The arms were granted on January 21, 1938.

If this text appears, it means that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Svärdström, 1952