Eda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

EDA

Province (Landskap): Värmland
County (Län): Värmlands län
Additions : 1971 Järnskog (1952 Skillingmark), Köla

Eda kommunvapen
Official blazon
Swedish

I blått fält en av en vågskura bildad stam och däröver en femuddig skans, allt av silver|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were officially granted on September 24, 1948.

The arms show the Eda fortress on the shore of the Bysjö lake.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiterature : Nevéus and de Waern, 1992