Fjällbacka

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

FJÄLLBACKA

Province (Landskap): Bohuslän
County (Län): Västra Götalands län
Incorporated into : 1964 Kville (1971 Tanum)

Fjällbacka vapen

Official blazon

Sköld, delad av silver, vari en blå båt med hissade segel, och av blått, vari en merkuriestav av silver, på vardera sidan åtföljd av en stolpvis ställd fisk av silver med röd beväring, den högra vänstervänd.

Origin/meaning

The arms were officially granted on December 3, 1948.

Fjällbacka was not a separate municipality, but an urban area with special status within Kville municipality. It was abolished in 1964.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : image from Wikipedia (author Lokal Profil)