Härjedalen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HÄRJEDALEN

Arms of Härjedalen

Official blazon

I fält av silver ett, med ett rött ämnesjärn belagt, ovanifrån sett svart städ med hornet nedåt och åtföljt till höger av en svart smidestång och till vänster av två stolpvis ställda svarta smideshammare med röda skaft, den övre störtad.

Origin/meaning

If this text appears, it means that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !

Arms of Härjedalen

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Arms of Härjedalen

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992