HMS Aldebaran, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS ALDEBARAN, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Aldebaran, Swedish Navy

Official blazon

I blått fält främre delen av en upprest tjur av silver, en röd stjärna i höger öga.

(Azure, a demi-bull issuant argent, right eye charged with a mullet gules)

Origin/meaning

The Ship was a Torpedo-boat in service 1955-1981.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.