Mörbylånga

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MÖRBYLÅNGA

Province (Landskap): Öland
County (Län): Kalmar län
Additions : 1952 Hulterstad, Kastlösa, Resmo, Stenåsa, Vickleby; 1967 Ottenby (1952 Gräsgård, Segerstad, Smedby, Södra Möckleby, Ventlinge, Ås); 1974 Torslunda (1952 Algutsrum, Glömminge, Gårdby, Norra Möckleby, Sandby)

Morbylan.jpg

Official blason
I guld en av vågskura bildad blå stam och däröver ett rött skansmärke med fem uddar, varav en uppåtriktad.

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 17, 1980.

As none of the old municipalities ever had used arms, new arms had to be designed. The fortress indicates the three prehistoric fortresses that can be found in the municipality. It thus indicates the long history and the strategis position of the area. The base shows the sea, which surrounds the municipality on three sides.

Morbylanga2.jpg

Roadsign with the arms, 2011

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Petersson, 1983