Merchtem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van de wereld
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

MERCHTEM

Province : Vlaams-Brabant
Additions : 1977 Brussegem, Hamme

Wapen van Merchtem

Official blazon

  • (1821) no official description
  • (1838) Wit koleur met dry roode spillen als dwarsstreepen lynregt geplaetst.
  • (1925) In goud een opene en van vier stukken gekanteelde deur van keel, gemetst van de kleur des velds, ter rechter- en linkerzijde verbonden aan eenen voormuur insgeliyks gekanteeld van keel en gemetst van de kleur van het veld en aan den kant van het schild uitgaande; de deur bekroond met eene banier van sabel met een leeuw van goud genageld en getongd van keel, de banier met schacht en franje van goud en fladderend rechts van de schacht.
  • (1989) In goud een uitkomende gekanteelde poort van keel, geopend van het veld, met een aangebouwde gekanteelde weermuur van keel die de schildranden raakt, beide gemetseld van het veld, de poort getopt met een omgewende banier van sabel met stok van goud en beladen met een leeuw van hetzelfde, geklauwd en getongd van keel.

Origin/meaning

The arms were granted on July 11, 1821 and again on May 31, 1838. New arms were granted on January 5, 1925 and confirmed on June 6, 1989.

The new arms are based on the seal of the local council dating from 1336. The arms shows a city wall, with a gate and on the gate a banner with the lion of Brabant. Merchtem had received city rights in 1251 from Duke Henry III, which is symbolised by the arms.

In 1821 and 1838 Merchtem received arms which were probably derives from the arms of the Hobosch van Merchtem family in reversed colours. There is no historical evidence for this, however.

Wapen van/Blason de Merchtem

The old arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930
Wapen van/Blason de Merchtem

The new arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930
Wapen van/Blason de Merchtem

The arms on a police badge (source)Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Servais, 1955