Oude Pekela

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OUDE PEKELA

Provincie : Groningen
Opheffing : 1990 Pekela
Toevoegingen : -

I : 21 maart 1853
"Van goud, beladen met een antiek schip van sabel, drijvende op eene zee van sinopel, en accosté in de bovenste helft van 6 liggende turven van sabel."

Wapen van Oude Pekela

Oorsprong/verklaring

De naam van de gemeente is ontleend aan het riviertje de Pekel A, dat in vroeger tijden het water liet afvloeien via de Wersterwoldse A naar de Eems. Onder leiding van Feiko Ales Clock kocht een compagnie Friezen hier in 1599 uitgestrekte hoogveengebieden van de eigenerfden van Winschoten. Het hoogveen werd afgegraven en ald turf verkocht naar Hamburg. In 1635 werden de gronden aangekocht door de stad Groningen.

Van Oude Pekela, of Beneden Pekel, zijn geen zegels of symbolen bekend. Toen de gemeente halverwege de 19e eeuw om een wapen verzocht, werden symbolen aan de plaatselijke nijverheid ontleend in het wapen geplaatst. Dit waren scheepvaart, scheepsbouw en het veenbedrijf. Waarom het wapen een driemaster vertoont is niet duidelijk. De scheepswerven in de gemeente bouwden vanaf 1792 kofschepen, daarvoor alleen binnenschepen. De kof is een rondgebouwde tweemaster, die niet snel was, maar wel tegen alle weersomstandigheden bestand was. Tot het eind der 19e eeuw was het het voornaamste type schip van de veenkoloniale zeevloot.

Wapen van Oude Pekela

Het aangevraagde wapen in 1853
Wapen van Oude Pekela

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Oude Pekela

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Oude Pekela

Briefhoofd 1985
Wapen van Oude Pekela

Poststempel

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Info gemeente Pekela, 1994