Ovanåker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

OVANÅKER

Province (Landskap): Hälsingland
County (Län): Gävleborgs län
Additions : 1952 Voxna; 1977 Alfta

Ovanåker kommunvapen

Official blazon

  • (1956) I rött fält en sångsvan av silver med en krona av guld kring halsen
  • (1987) I rött fält en sångsvan av silver med näbb av guld, simmande över en av vågskuror bildad sänkt bjälke och ovan till vänster åtföljd av en öppen krona, båda av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1987.

The arms are based on the old arms, with the addition of a wavy bar from the arms of Alfta, and replacing the crown in chief.

The old arms could not be re-registered, as the crowned swan is also the arms of the German region of Stormarn.

The previous arms were officially granted on December 17, 1956.

Ovanåker kommunvapen

The swan was taken from the seal of Ovanåker parish, known since 1775. The crown was taken from the symbol for the Voxna iron works.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992