Salem (Sweden)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SALEM

Province (Landskap): Södermanland
County (Län): Stockholms län
Incorporated into : 1974-1983 Botkyrka, recreated 1983.

Arms of Salem (Sweden)

Official blazon

I fält av guld tre gröna murgröneblad, ordnade två och ett, samt därunder en av en vågskura bildad grön stam, belagd med en fisk av guld med röda fenor.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1954 and again in 1983. The Ivy leaves symbolises a botanical important stand of Ivy in the Area. The Fish is taken from the Seal of the Hundred of Svartlösa.

Arms of Salem (Sweden)

The arms on a road sign
Arms of Salem (Sweden)

The arms on a municipal car

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992