Skinnskatteberg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SKINNSKATTEBERG

Province (Landskap): Västmanland
County (Län): Västmanlands län
Additions : 1952 Gunnilbo, Hed

Skinnskatteberg kommunvapen

Official blazon=

I fält av silver två korslagda, med nackarna mot varandra vända, röda bergjärn med stoppsprintar på skaften.

Origin/meaning

The arms were officially granted on December 18, 1953.

The arms are based on the seal of the local mining community known from 1734.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992