Sorunda

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SORUNDA

Province (Landskap): Södermanland
County (Län): Stockholms län
Incorporated into : 1974 Nynäshamn

Sorunda kommunvapen

Official blazon=

Sköld genom en fjällskura, bildande trenne berg, delad av guld, varifrån vart berg uppväxer ett förbränt svart träd, och av svart, vari fem klöverblad av guld, ordnade tre och två.

Origin/meaning

The arms were granted on March 27, 1953.

The arms show a mountain with pine trees, which is taken from the seal of the Sotholm härad, to which the area historically belonged, known since 1571. The trefoils were added as a symbol for the agricultural character of the municipality.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, Ny Svensk Vapenbok, 1992.