Strömsund

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

STRÖMSUND

Province (Landskap): Jämtland, Ångermanland, Lappland
County (Län): Jämtlands län
Additions : 1974 Fjällsjö (1952 Bodum; 1967 Tåsjö), Frostviken, Hammerdal (1952 Gåxsjö), Ström (1952 Alanäs)

Strömsund kommunvapen

Official blazon=

På en delad sköld med den övre delen i rött har placerats STRÖMSUNDSBRON i svart siluett. På sköldens undre del mot silverbotten blå vågor föreställande vatten i STRÖMS VATTUDAL.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1974.

The arms show the Strömsundbridge and the Ström river.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992