Sura

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SURA

Province (Landskap): Västmanland
County (Län): Västmanlands län
Additions : 1952 Berg (partly)
Incorporated into : 1963 Surahammar

Sura kommunvapen

Official blazon

Sköld genom en fjällskura delad av guld, vari två uppskjutande från varandra vända yxor med svarta huvuden och röda skaft, och av svart.

Origin/meaning

The arms were officially granted on October 4, 1951.

The axes are taken from the seal of the former Snevringe hundred, known since 1571. The base refers to a medieval fortress in the municipality.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992