The Headquarters, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

THE HEADQUARTERS, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the The Headquarters, Sweden

Official blazon

I blått fält ett stolpvis ställt svärd av guld. Skölden lagd över två korslagda med blå öppna kronor ställda i grupper om två och en.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Headquarters, Sweden mail us !Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.