Tierp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TIERP

Province (Landskap): Uppland, Gästrikland
County (Län): Uppsala län
Additions : 1952 Tolfta; 1974 Tierpsbygden (1971 Hållnäs, Söderfors, Tierp rural municipality, Vendel (1952 Tegelsmora), Västland, Österlövsta

Tierp kommunvapen

Official blazon

I rött en humlekvist med ax och två blad, allt av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1977.

The arms show a branch of hops, taken from the historical seal of the Tierp hundred.

The arms replaced the older arms of Tierp town, which were granted on June 10, 1954.

Tierp kommunvapen

These arms are also derived from the old seal. See also Tierp rural municipality.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Nevéus and de Waern, 1992