Tierpsbygden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TIERPSBYGDEN

Province (Landskap): Uppland, Gästrikland
County (Län): Uppsala län
Additions : 1971 Hållnäs, Söderfors, Tierp rural municipality, Vendel (1952 Tegelsmora), Västland, Österlövsta
Incorporated into : 1974 Tierp

Tierpsbygden kommunvapen

Official blazon

I grönt fält en stolpvis ställd kvist med ett uppåtriktat och två hängande humleax, allt av guld.

Origin/meaning

The arms are those of Tierp rural municipality and were not officially granted.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature :