Toarp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TOARP

Province (Landskap): Västergötland
County (Län): Västra Götalands län
Additions : 1952 Rångedala, Äspered
Incorporated into : 1967 Dalsjöfors (1974 Borås)

Arms of Toarp

Official blazon

I blått fält en ginstam av guld, belagd med en blå skyttel, och förenad med en stolpe av guld, åtföljd till höger av en skräddarsax och till vänster av en kärve, allt av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 7, 1946.

The arms show a T, the initial of the municipality, and symbols for the textile industry (shuttle, scissors) and agriculture (garb).


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Andersson, 1994; image from Wikimedia Commons