Trosa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TROSA

Province (Landskap): Södermanland
County (Län): Södermanlands län
Incorporated into : 1974-1992 Nyköping
Re-established 1992 from former Trosa city and Vagnhärad municipality (1952 Trosa-Vagnhärad (1926 Trosa (parish), Vagnhärad), Västerljung)

Arms of Trosa

Official blazon

I blått fält en roddbåt med två par åror av guld och däröver en bildad måne av silver.

Origin/meaning

The arms were granted in 1934.

The arms are based on a 17th century seal of the town. The meaning of the moon is not known, the b oat most likely refers to the herring fisheries.

Liljeblad mentioned in 1878 completely different arms of unknown origin.

Trosa2.jpg

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Trosa.hagse.jpg

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literature : Nevéus and de Waern, 1992