Undersåker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

UNDERSÅKER

Province (Landskap): Jämtland
County (Län): Jämtlands län
Incorporated into : 1971 Åre

Undersåker kommunvapen

Official blazon

I fält av silver en av vågskuror bildad blå högersparre, i vinkeln åtföljd av en svart skans med fem uddar, varav en högervänd.

Origin/meaning

The arms were officially granted on January 16, 1959.

The arms show the former fortress at Järpen, situated between the Järpströmmen and Undersåkersalv rivers.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg


All donations and sales are used by the Stichting Heraldry of the World (i.o.)
for maintaining the site and acquisition of new heraldic material


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Andersson, 1994; image from Wikipedia (author Lokal Profil)