Västra Götalands län

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Province (Landskap): Bohuslän, Dalsland, Västergötland
Additions : 1998 Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län, Älvsborgs län

Arms of Västra Götalands län

Official blazon

Kvadrerad sköld, i första fältet Göteborgs vapen, i andra fältet Bohusläns vapen, i tredje fältet Dalslands vapen i courtoisie (med vapendjurens huvud vänt mot sköldens mittlinje), i fjärde fältet Västergötlands vapen.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1998.

The arms are a combination of the arms of the city of Göteborg, Bohuslän, Dalsland and Västergötland.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature :