Vadstena

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VADSTENA

Province (Landskap): Östergötland
County (Län): Östergötlands län
Additions : 1952 Sankt Pers; 1967 Östgöta-Dal (1952 Herrestad, Källstad, Nässja, Rogslösa, Strå, Väversunda, Örberga); 1971 Folkunga (partly, 1952 Appuna, Hogstad, Hov, Kumla, Rinna, Väderstad)
Incorporated into : 1974-1980 Motala, re-established in 1980.

Arms of Vadstena

Official blazon

I fält av guld en S:ta Birgittagestalt – med gloria, dok, klädnad och skor av silver – sittande i en röd stol, skrivande med gåspenna i en bok, båda av silver; ansikte och händer av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1938. It was re-used in 1980 and officially registered in 1989.

The arms show the local patron saint, St. Brigitta and are derived from the 15th century seal of the city.

Vadstena2.jpg

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Vadstena.hagse.jpg

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992