Vallentuna

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VALLENTUNA

Province (Landskap): Uppland
County (Län): Stockholms län
Additions : 1952 Markim, Orkesta, Frösunda; 1971 Össeby (1952 Angarn, Kårsta, Vada, Össeby-Garn)

Vallentuna kommunvapen

Official blazon

Sköld delad av silver, vari en röd örn, och av grönt, vari en bila av guld mellan två sexuddiga stjärnor, likaledes av guld.

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1952.

The arms combine elements from the seals of the Vallentuna and Seminghundra hundreds, to which the area historically belonged.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature : Nevéus and de Waern, 1992