Vicariate of Louny

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal

Catholic heraldry


Other Christian churches


Other religions  • Total pages in the Ecclesiastical section : 14,051
  • Total images in the Ecclesiastical section : 11,795

Vicariate of Louny

Country : Czech Republic
Denomination : Roman Catholic
Diocese: Litoměřice

Established: ?

Arms (crest) of Vicariate of Louny

Official blazon

V modrém štítu stříbrně a červeně čtvrcený kříž provázený vpravo nahoře zlatým přibývajícím půlměsícem provázeným vpravo zlatou hvězdou. Vše převýšeno černým kněžským kloboukem se dvěma černými střapci.

Origin/meaning

The arms are derived from the arms of the Diocese of Litoměřice. The moon and star are taken from the arms of the city of Louny (Louny - luna). They also reference the Virgin Mary, who is the patron of the Deacon's Church in Žatec and has many pilgrimage sites dedicated to her in the area.

Arms of Parishes

The vicariate contains the following parishes


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature