Vinslöv

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

VINSLÖV

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additions : 1952 Gumlösa, Nävlinge, Sörby
Incorporated into : 1974 Hässleholm

Arms of Vinslöv

Official blazon

I rött fält en åttauddig stjärna av silver.

Origin/meaning

The arms were officially granted on February 28, 1956.

The arms are based on the seal of the local parish from 1787.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten