Zaandam

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZAANDAM

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1974 Zaanstad
Toevoegingen : -

I : 26 juni 1816
"Gevierendeeld, het eerste van goud, beladen met de staf van Mercurius; het tweede tegengevierendeeld, het eerste en vierde van keel, beladen met een klimmende leeuw van zilver, het tweede en derde van zilver met een klimmende leeuw van keel; het derde een onvoltooid schip; het vierde van lazuur waarop een staanden haan van zilver; voor surtout gefasceert in 3 stukken, het eerste van lazuur, het tweede van sabel, het derde van zilver, gegolfd van sijnople. Het schild gehouden door een gekroonde leeuw met een opgeheven zwaard."

NB : het schip in 3 is in zilver van natuurlijke kleur, de leeuw staat ter linkerzijde van het schild en is van natuurlijke kleur, het zwaard is van zilver met gevest van goud. De golvende zilveren balken in het derde deel van het hartschild ontbreken.

Wapen van Zaandam

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van de vroegere dorpen Westzaandam (II), Oostzaandam (III), die door Napoleon tot een stad, Zaandam, samengevoegd werden, symbolen van de koopmanschap en waakzaamheid (I en IV) en de geografische situatie (hartschild; lucht, aarde en water).

Het wapen is pas na de Franse tijd als zodanig ontstaan, waar de schildhouder vandaan komt is niet bekend.

Het wapen van Westzaandam is afgeleid van dat van de banne van Westsanen en Crommenie, zie Westzaan.

Bij het wapen van de Banne Oostzaandam hoorde nog de spreuk 'Gerust te midden der baren'. De oorsprong van het wapen is onbekend, wel was de scheepsbouw belangrijk in het dorp. Het werd sinds 1693 als zodanig gebruikt op zegels van de banne, al dan niet gevierendeeld met het wapen van Oostzaan.

Wapen van Zaandam

Relief van het wapen op het oude gemeentehuis (bron)
Wapen van Zaandam

Het wapen in de stad (bron)
Zaandam.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Zaandam

Een 19e eeuwse gravure met de wapens van West- en Oostzaandam
(2e en 3e kwartier van het wapen van Zaandam) (bron)
Wapen van Zaandam

Gevelsteen met het wapen van Oostzaandam (bron])
Wapen van Zaandam

Zegel van Oostzaandam (bron)
Oostzaandam1.jpg

Zegel van de Banne van Oostzaan en Oostzaandam (Honig, 1887)
Oostzaan2.jpg

Zegel van de Banne van Oostzaan en Oostzaandam (Honig, 1887)
Wapen van Zaandam

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Zaandam

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Zaandam

Het wapendiploma
Wapen van Zaandam

Het wapen op een HEMA lucifersetiket
Wapen van Zaandam

Het wapen op een Hudson sigarenbandje

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Honig, 1887; Sierksma, 1962