Civic Heraldry Literature - Czechoslovakia, Czechia and Slovakia

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldic literature
At-003.books.jpg

CIVIC HERALDRY LITERATURE - CZECHOSLOVAKIA, CZECHIA AND SLOVAKIA

This page shows the sources used, or to be used, on the Czech and Slovak part of the site Heraldry of the World. It also includes Czechoslovakia. Not all the information from the literature mentioned below has been added to the site yet. If you require information from one of the sources below, please contact me.

I am always looking more more, local, literature, such as newspaper articles etc. If you want to donate these, please send them as pdf or contact me !

Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

Czechia

All literature published after 1990, or prior to 1990 dealing only with the area of the current Czech Republic.

 1. Cz-033.books.jpg Adámek. J. : Znak města Písku. Město Písek, 2012, 64 p. ISBN 978-80-905394-1-9.
 2. Cz-002.books.jpg Augustin, J. : Česká Republika - V symbolech, znacích a erbech. Arbor, Sokolov, 1997. 392 p. ISBN 80-901534-0-2.
 3. Cz-014.books.jpg Baletka, L. and Louda, J. : Znaky měst Severomoravského kraje. Ostrava, Profil, 1980, 99 p. No ISBN.
 4. Cz-028.books.jpg Bouza, E. and Vaňková, V. : Znaky a pečeti mĕst Náchodského okresu. Náchod, 1972, 36 + 13 p. No ISBN
 5. Cz-003.books.jpg Čarek, J. : Městské znaky v Českých zemích. Praha, Academia, 1985, 150+146 p. No ISBN.
 6. Cz-034.books.jpg Čoupková, J. and Čoupek, J. : Pečetě obcí okresu Uherské Hradiště. Slovácké Muzeum Uherské Hradiště, 1977, 94 p. No ISBN.
 7. Cz-031.books.jpg Domečka, L. : Znak města Hradce Králové. Journal of the City museum of Hradec Králové, Part 14, 1935, 20 p.
 8. Cz-016.books.jpg Dřímal, J. and Štarha, I. (eds) : Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Vydalo nakladatelství Blok, Brno, 1979 516 p. No ISBN
 9. Cz-042.books.jpg Housar, P. : Brnĕnské symboly. Pečeti, znaky a vlajky Brna a jeho mĕstských částí. Archiv města Brna, 2019, 314 p. ISBN 9778-80-86736-60.0.
 10. Cz-013.books.jpg Hrdlička, J. : Pražská heraldika - Prague heraldry - Prager Heraldik. Praha, Public History, 1993, 230 p. ISBN 80-901432-8-8.
 11. Cz-026.books.jpg Kasík, S. : Znak města Loun. Louny, 1996, 127 p. ISBN 80-901944-2-7.
 12. Cz-004.books.jpg Kaukal, B. : Die Wappen und Siegel der Südmährischen Gemeinden. Geislingen an der Steige, 2nd ed. 1996. 280 p. ISBN 3-927498-19-X
 13. Cz-030.books.jpg Kovář, D. : Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času. Vydáno pro město České Budějovice, 2015, 198 p. ISBN 978-80-88030-05-8
 14. Cz-001.books.jpg Křivohlávek, J. F. : Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí, okresu Ústí nad Orlicí. Oftis, Ústí nad Orlicí, 2005, 384 p. ISBN 80-86845-25-7.
 15. Cz-025.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. I. Pečetí a razítka obci Čech, Moravy a Slezska. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2012, 454 p. ISBN 978-80-87542-01-9.
 16. Cz-040.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. II. Pečetí a razítka obci moravských a slezských měst a městeček. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2013, 381p. ISBN 978-80-87542-040
 17. Cz-021.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. III/1 Znaky, pečetí a razítka českých měst a měesteček A-CH. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2013, 247 p. ISBN 978-80-87542-07-1.
 18. Cz-022.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. III/2 Znaky, pečetí a razítka českých měst a měesteček J-M. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2013, 231 p. ISBN 978-80-87542-08-8.
 19. Cz-023.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. IV/1 Znaky, pečetí a razítka českých měst a měesteček N-Ř. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2014, 215 p. ISBN 978-80-87542-09-5.
 20. Cz-024.books.jpg Liška, K. : Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. IV/2 Znaky, pečetí a razítka českých měst a měesteček S-Ž. Nakladatelství PhDr. Ivo Serát, Brno, 2014, 221 p. ISBN 978-80-87542-10-1.
 21. Louda, J. : Civic heraldry in the Czech Republic. Coat of Arms 156(1991)162-163.
 22. Louda, J. : New civic arms in the Czech Republic. Coat of Arms 168(1994)318-321.
 23. Cz-043.books.jpg Müller, K. : Pečeti a znaky obcí na Jezenicku. Jeseník, 2003, 79 p. ISBN 80-86388-11-5.
 24. Cz-018.books.jpg Müller, K. and Štarha, I. : Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravĕ a ve Slezsku. Brno, 1995, 55 p. ISBN 80-8504861-2.
 25. Cz-027.books.jpg Oliverius, M. Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska. Slány, 2007, 200p. ISBN 978-80-254-0910-7.
 26. Cz-005.books.jpg Pelant, J. : Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Plzeň, 1985, Západočeské Nakladatelství, 288p + 54 p images. No ISBN.
 27. Cz-020.books.jpg Petráň, J. : Český znak. Ministerstvo Kultury ČSR, Praha, 1970. 72 p.
 28. Cz-006.books.jpg Pfeifer, W. : Städtewappen und Städtesiegel in Böhmen und Mähren. München, 1952, 60 p. No ISBN.
 29. Cz-007.books.jpg Přibyl, A. and Liška, K. : Znaky a pečetě středočeských měst. Praha, 1975, Středočeské nakladatelství a knihukupectví, 277 p. No ISBN.
 30. Cz-008.books.jpg Ruda, V. et al. Znaky severočeských měst. Most, Nakladatelství Dialog, 1970, 189 p. No ISBN.
 31. Rytíř, V. : Heraldická růže. Soupis sídelních mĕstských znaků s obrazem růže. Issued by the author, 1941, 30 p.
 32. Schertz, C. F. von : Mährisches Landes-Wappen. Nürnberg, 1699. 26 p. Bavarian State Library BSB10362279-3.
 33. Cz-041.books.jpg Sládek, L. : Mĕstská heraldika. Čech, Moravy a Slezska. Edice KAM po Česku, 2016, 320 p. ISBN 978-80-260-7331-4.
 34. Sommaruga, O. Freiherr von : Das Wappen des Markgrafschaft Mähren. Adler, 2:1875 p. 145-146.
 35. Cz-019.books.jpg Spáčil et al. : Pečeti a znaky měst, městeček a obcí Olomouckého Okresu. Olomoouc, 198. 254+10 p. No ISBN
 36. Cz-032.books.jpg Strnad, J. : Znak královského města Plzně. Plzeń, 1883, 18 p. No ISBN.
 37. Sturm, H. : Die Wappen de Heimat. Egerland-Verlag, Geislingen an der Steige, 1955, 30 p. No ISBN.
 38. Cz-039.books.jpg Vojtíšek, V. : O pečetech a erbech měst Pražských a jiných Českých. Praha, 1928, 255+28 p. No ISBN.
 39. Cz-029.books.jpg Vojtíšek, V. : O Táborských pečetech a erbech. Praha, 1931, 60 p. No ISBN.
 40. Cz-009.books.jpg Zelenka, A. : Böhmische Stadtsiegel aus der Sammlung Erik Turnwald. München, R. Oldenbourg, 1988, 145p. ISBN 3-486-54881-6.
 41. Cz-010.books.jpg Zelenka, A. and Javora, T. : Sudeten-Deutsches Wappenlexikon. Ortswappen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Passau, 1985, 445 p. ISBN 3-87616-106-1
 42. Cz-011.books.jpg Zenger, Z. M : Česká Heraldika. Praha, 1978. No ISBN, 160 p.
 43. Cz-017.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Moravských měst. Brno, 1947. 75+40 p. No ISBN.
 44. Cz-035.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Českých měst. Sešit 1. Brno, 1948, 15 loose sheets.
 45. Cz-036.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Českých měst. Sešit 2. Brno, 1948, 15 loose sheets.
 46. Cz-037.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Českých měst. Sešit 3. Brno, 1949, 15 loose sheets.
 47. Cz-038.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Českých měst. Sešit 4. Brno, 1949, 15 loose sheets.
 48. Cz-012.books.jpg Zvolský, F. : Znaky Moravských měst a městeček - poznámky a doplňky. Brno, 1980. No publisher, 24 p. No ISBN.

Czechoslovakia

All literature dealing with the whole area of Czechoslovakia between 1918-1990.

 1. Anonymous : Znaky Republiky Československé/Wappen der Tschechoslovakischen Republik. Káva Hag, Mariánské Lázne (biligual Czech/German).
 2. Anonymous : Sbírka znaků měst Republiky Československé. Album issued by Redua chocolate, Praha, around 1935 (?).
 3. Cs-001.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram, (1977). 16 pages + 12 plates. No ISBN
 4. Cs-008.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram II, (1979). 28 pages + 12 plates. No ISBN
 5. Cs-010.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram III, (1981). 24 pages + 12 plates. No ISBN
 6. Cs-011.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram IV, (1982). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 7. Cs-009.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram V, (1983). 16 pages + 12 plates. No ISBN
 8. Cs-012.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram VI, (1984). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 9. Cs-005.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica VII. Příbram, (1985). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 10. Cs-006.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica VIII. Příbram, (1986). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 11. Cs-013.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram IX, (1986). 20 pages + 12 plates. No ISBN
 12. Cs-014.books.jpg Čaka, J. and Schenk, J. : Civitates montanarum in Republica Bohemoslovenica. Příbram X, (1987). 24 pages + 12 plates. No ISBN
 13. Hlinomaz, M. : K sedmdesátiletí Československého státního znaku. Haló, November 9, 1988, p 8-9.
 14. Cs-004.books.jpg Liška, K. : Městské znaky s ozdobami. Praha, 1989, 134 p. ISBN 80-208-0348-3.
 15. Cs-003.books.jpg Liška, K. and Mucha, L. : Klíč k našim městům. Praha, 1979, Nakladatelství Práce, 256 p. No ISBN.
 16. Louda, J. : Arms of sovereignty in the Czechoslovak Republic and in the former Kingdom of Bohemia. Coat of Arms 53(1963)192-197.
 17. Louda, J. : New civic arms in Czechoslovakia. Coat of Arms 76(1968)158-159.
 18. Cs-002.books.jpg Louda, J. : Znaky Československých Měst. Praha, 1972, 63 p. No ISBN.
 19. Cs-007.books.jpg Louda, J. : Znaky Československých Měst. Praha, 1975, 96+27 p. No ISBN.
 20. Louda, J. : New civic arms in Czechoslovakia. Heraldry Gazette 19(1986)2-3.
 21. Louda, J. : Czechoslovakia regains her heraldic symbols. Coat of Arms 150(1990)206-209.
 22. Mattern, G. : Neue Wappen in de Tschechoslowakei. Schweizer Archiv für Heraldik 103(1989)173-174.
 23. Cs-015.books.jpg Novák, J. : Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava, 1990, 167 p. ISBN 80-7094-180-4.

Slovakia

All literature published after 1990, or prior to 1990, dealing only with the area of the current Slovak Republic.

 1. Anonymous : Das Staatswappen der Slowakischen Republik. Slowakische Informationsagentur. Bratislava, 1996, 16 p. ISBN 80-8048-150-4.
 2. Alexy, Z.G. : Kommunalheraldik in der Slowakei. In Proceedings of the 16th International congress of genealogical and heraldic sciences. Helsinki, 1986, p. 253-
 3. Alexy, Z.G. : Kommunalheraldik in der Gebirgsregion der slowakischen Hohen Tatra. Der Wappenlöwe 1988, 2-16.
 4. Alexy, Z.G. : Die Wappen der slowakischen Selbstverwaltungsregionen. Schweizer Archiv für Heraldik 117(2003)133-140.
 5. Sk-011.books.jpg Fojtík, J. : Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy. SAS, Bratislava, 1974, 300 p. No ISBN
 6. Glevická, M. : How the national emblem appeared – including so far secret communism designs. https://spectator.sme.sk February 16, 2017.(https://spectator.sme.sk/c/20460586/how-the-national-emblem-appeared-including-so-far-secret-communism-designs.html)
 7. Graus, I. : K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice. Genealogicko-heraldický HLAS, 2(2000)16-22.
 8. Sk-007.books.jpg Kartous, P. : Novák, J. and Vrtel', L. : Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava, 1991, 341 p. ISBN 80-215-0091-3.
 9. Sk-hr1.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part I Ministery of the interior, Bratislava, 2000. 277 p. ISBN 80-7090-584-0
 10. Sk-hr2.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part II Ministery of the interior, Bratislava, 2001. 274 p. ISBN 80-7090-635-4
 11. Sk-hr3.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part III Ministery of the interior, Bratislava, 2003. 303 p. ISBN 80-7090-675-8
 12. Sk-hr4.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part IV Ministery of the interior, Bratislava, 2005. 295 p. ISBN 80-7090-775-4
 13. Sk-hr5.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part V Ministery of the interior, Bratislava, 2006. 288 p. ISBN 80-7090-816-5
 14. Sk-hr6.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VI Ministery of the interior, Bratislava, 2008. 274 p. ISBN 978-80-7090-870-9
 15. Sk-hr7.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VII Ministery of the interior, Bratislava, 2009. 280 p. ISBN 978-80-7090-934-8.
 16. Sk-hr8.books.jpg Kartous, P. and Vrtel', L. : Heraldický register Slovenskej Republiky. Part VIII Ministery of the interior, Bratislava, 2011. 263 p. ISBN 978-80-7090-994-28.
 17. Sk-015.books.jpg Klĉo, M. : Okres Piešťany stručná história a erby miest a obcí. Piešťany, 150 p. ISBN 80-968258-0-1.
 18. Sk-008.books.jpg Nagy, P.P. : Erb mesta Dunajskej Stredy. Mestsky národný výbor, Dunajská Streda, 1970, 61 p. No ISBN.
 19. Sk-013.books.jpg Nagy, P.P. : Erb mesta Rožňavy. Bratislava. 1973, 103 p. No ISBN.
 20. Sk-012.books.jpg Nagy, P.P. : Erb mesta Želiezoviec. Bratislava. 1976, 185 p. No ISBN.
 21. Sk-014.books.jpg Novák, J. : Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava, 1967, 293 p. No ISBN.
 22. Sk-005.books.jpg Novák, J. : Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava, 1972, 452 p. No ISBN.
 23. Sk-016.books.jpg Novák, J. : Erby a pečate Bratislavy. Bratislava, Bratislavská informačná a propagačná služba, 1990, 64p. ISBN 80-85127-18-0.
 24. Sk-001.books.jpg Novák, J. (ed.) : Erbové Listiny - Patents of Arms. Martin, Slovenská genealogicko-Heraldická Spoločnosť, 2006, 236 p. ISBN 80-89023-86-X.
 25. Sk-010.books.jpg Novák, J. : Erby miest. Vyhlásených za pamiatkové rezervácie. Tatran, Bratislava, 1986, 117 p. No ISBN
 26. Sk-009.books.jpg Novák, J. and Svec, J. : Erby našich miest. Bratislava, 1970, No ISBN.
 27. Oršulová, J. : Heraldické pamiatky Bratislavy. Marenčin PT, Bratislava, 2007, 195 p. ISBN 978-80-89218-64-6.
 28. Sk-006.books.jpg Sokolovský, L. Pobody a osudy erbu Kakavy nad Rimavicou. Own publication, 1996 18 p. ISBN 80-967582-1-7.
 29. Sk-003.books.jpg Vítek, P. : Erby miest a obcí Liptova. REPROservis, Liptovský Mikuláš, 2008, 273 p. ISBN 978-80-7140-294-7.
 30. Sk-004.books.jpg Vrtel', L. : Osem Storočí Slovenskej Heraldiky. Matica Slovenská, Martin, 2003, 296 p. ISBN 80-7090-691-X.
 31. Sk-002.books.jpg Vrtel', L. : Štátne symboly Slovenskej Republiky. Veda, Bratislava, 2010, 181 p. ISBN 978-80-224-1132-5.