Decemberbanner.jpg

HMS Pollux, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

HMS POLLUX, SWEDISH NAVY

History: The Ship was a Torpedo Boat in Service 1954-1977.

Coat of arms (crest) of the HMS Pollux, Swedish Navy
Official blazon
Swedish I blått fält, sida vid sida, stjärnbilden Dioskurerna, Pollux hållande en klubba i höger hand och Castor en lyra i vänster hand, allt silver; på Pollux panna en femuddig stjärna av guld
English blazon wanted

Origin/meaning

The arms are canting.

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site