's-Herenelderen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Wapens van alle landen
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

's-HERENELDEREN

Province : Limburg
Incorporated into : 1970 Elderen (1977 Tongeren)

Wapen van 's-Herenelderen / Arms of 's-Herenelderen

Official blazon

Gevierendeeld: 1 en 4 van keel bezaaid met blokjes van goud, met geleeuwde luipaard van dezelfde kleur, gewapend en getongd van azuur, over alles heen, wat de Renesse is; 2 en 3 van keel met vijf spitsruiten van zllver, faaswijs geplaatst, de boorden van het kwartier rakend, wat de Hamal is; over alles heen van zilver met drie kepers van sabel, wat de Masny is. Kroon met vijf fleurons. Het schild, geplaatst rechts in het veld, wordt gehouden door een engel in vleeskleur, rechtstaand, aanziend, gekleed met een tuniek van azuur aan het middel opgehouden met een gordel van goud, de vleugels opgeheven, van zilver, de engel houdende in de rechterhand een weegschaal, in evenwicht, van sabel, de schalen van goud, het geheel geplaatst op een grasgrond in natuurlijke kleur.

Origin/meaning

The arms were granted on April 29, 1959.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms mail us !


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Servais, 1968