14th Division, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

14TH DIVISION, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the 14th Division, Swedish Army

Official blazon

I blått fält, Östergötlands vapenbild en grip av guld med drakvingar och draksvans samt med röd tunga och beväring.

(Azure, the provincial badge of Östergötland agriffin with dragon wing and tail or, armed and langued gules.)

Motto: (not shown) Primus inter pares = First among equals.

Origin/meaning

The Division also known as the Middle Division was located to Östergötland hence the Griffin in the Arms. The Coat of Arms was approved 1996 and used until disbandment of the Division in 1997.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature:Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Tjänstemedelanden för Försvarsmakten TFG 950009.