1st Army Flying Battalion Norrbotten Army Flying Battalion, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

1ST ARMY FLYING BATTALION NORRBOTTEN ARMY FLYING BATTALION, SWEDISH ARMY

Raised : 1980 and in 1998 incorporated into the Helicoper Wing.
As the Norrbotten Helicopter Battalion which in 2000 was reduced to the 1st Helicopter Squadron.
Garrison : Boden

Coat of arms (crest) of the 1st Army Flying Battalion Norrbotten Army Flying Battalion, Swedish Army


Official blazon

I med sexuddiga stjärnor av guld bestrött blått fält, Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring.
Skölden lagd över två korslagda enkelvingade svärd.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Västerbotten with the Winged Swords of the Army Aviation. The Arms was approved in 1981.

Battalion Colour

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.