21st Infantry Regiment Västernorrland Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

21ST INFANTRY REGIMENT VÄSTERNORRLAND REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893
Disbanded : 2000
Garrison : Sollefteå

Arms of 21st Infantry Regiment Västernorrland Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 21st Infantry Regiment Västernorrland Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)Official blazon

Kluven sköld. Fält 1 Ångermanlands vapenbild, blått med tre bjälkvis ställda laxar av silver; den mellersta vänstervänd, samtliga med röd beväring. Fält 2 Medelpads vapenbild,
av vågskuror fyra gånger delat av blått, silver, rött, silver och blått. Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.
Motto: (not shown) För Ditt land, Din hembygd, Ditt regemente = For your Country, For your Home District, For your Regiment.

Origin/meaning

Per pale the Provincial Arms of Ångermanland and Medelpad. These two Provinces makes up the County of Västernorrland which gave its named to the Regiment. The Motto was created in 1936 upon the creation of the Regimental Association.

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009. Regimental Colour from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.