2nd Armoured Regiment Scanian Dragoon Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

2ND ARMOURED REGIMENT SCANIAN DRAGOON REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1942 as the Scanian Armoured Regiment from the disbanded Scanian Cavalry Regiment (K2). Renamed in 1963 as the Scanian Dragoon Regiment inheriting the traditions of the disbanded Scanian Cavalry Regiments
Disbanded : 2000
Garrison : Hässleholm

Arms of 2nd Armoured Regiment Scanian Dragoon Regiment, Swedish Army

(Scanian Dragoon Regiment Arms 1963-1994, Scanian Dragoon Brigade Arms 1994-2000)
Arms of 2nd Armoured Regiment Scanian Dragoon Regiment, Swedish Army

(Northern Scanian Dragoon Regiment Arms 1994-1997, Scanian Dragoon Regiment 1997-2000 and the Scanian Dragoon Section 2000-2005)
Arms of 2nd Armoured Regiment Scanian Dragoon Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

1963 Arms : I fält av guld regementets vapenbild, ett svart avslitet griphuvud med röd öppen krona. Skölden lagd över tio skvadronsstandar, ordnade i två korslagda grupper om vardera fem standar,
det översta i den högra gruppen visande i vitt stora riksvapnet av guld, övriga i av gult och blått delat fält ett rött avslitet griphuvud.

1994 Arms : I fält av guld f d Kristianstads läns vapenbild, ett rött avslitet griphuvud med blå öppen krona, uppbärande fem plymer - röd, silver, röd, silver, röd - och blå beväring, därest sådan skall
förekomma. Skölden lagd över tio skvadronsstandar, ordnade i två korslagda grupper om vardera fem standar,
det översta i den högra gruppen visande i vitt stora riksvapnet av guld, övriga i av gult och blått delat fält ett rött avslitet griphuvud

Motto [Not shown): Ära, skyldighet och vilja = Honour, duty, will|-

English Armoured Regiment Scanian Dragoon Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Motto was that of the Lieutenant-General Georg Carl von Döbeln, a famous commander during the War against Russia 1808-1809. He also held command during the closing stage of the Napoleonic Wars.

Regimental Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009. Standard from Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millenieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.