2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

2ND INFANTRY REGIMENT VÄRMLAND REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1812
Disbanded : 2000
Garrison : Karlstad

Arms of 2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

(Arms)
Arms of 2nd Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I fält av silver Värmlands vapenbild, en blå örn med röd beväring. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld.
Motto: (not shown) Cum Deo et victricibus armis = With God and victorious Arms|-

English Infantry Regiment Värmland Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Provincial Arms of Värmland with the Infantry Muskets. During the Years 1994-2000 this Arms was used by the Värmland Brigade. While the Regiment used similar Arms but the Muskets replaced by two Swords. The Motto was carried on the Regimental Colours of 1658 and reinstated 1979.

Regimental Colour


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.