33rd Mine Countermeasures Squadron, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

33RD MINE COUNTERMEASURES SQUADRON, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the 33rd Mine Countermeasures Squadron, Swedish Navy

Official blazon

I rött fält en svart hornmina med fyra viggar. Skölden delad med en svart vågskura i nedre delen. Skölden krönt med en kunglig krona.

Origin/meaning

The Mine symbolises the role of the Squadron. Please not that the Tinctures and the Blazon is under reworking.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Försvarsmakten Reglemente Parad 2: Flaggor, fälttecken & heraldik