3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

3RD CAVALRY REGIMENT LIFE REGIMENT HUSSARS, SWEDISH ARMY


Coat of arms (crest) of 3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

(Arms)
Coat of arms (crest) of 3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda värjor och omgiven av en halmkrans lagd under värjorna och kronan, allt av guld

.

English blazon wanted

Origin/meaning

The Straw Wreath symbolises the participation in the Battle of Lund in 1676. In this Battle the Swedish Forces carried Straw in their Hats as a distinguishing mark.


Regimental Standard


Literature: Regimental Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,040
  • of which images : 1,870

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site