3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD CAVALRY REGIMENT LIFE REGIMENT HUSSARS, SWEDISH ARMY


Arms of 3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

(Arms)
Arms of 3rd Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish

I blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över två korslagda värjor och omgiven av en halmkrans lagd under värjorna och kronan, allt av guld|-

English Cavalry Regiment Life Regiment Hussars, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Straw Wreath symbolises the participation in the Battle of Lund in 1676. In this Battle the Swedish Forces carried Straw in their Hats as a distinguishing mark.


Regimental Standard


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Regimental Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.