3rd Surface Warfare Flottilla, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD SURFACE WARFARE FLOTTILLA, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the 3rd Surface Warfare Flottilla, Swedish Navy

Official blazon

Rött fält ginbalkvis styckat av en nedgående blixt av silver; det övre fältet belagt med ett spänt armborst, det nedre med två stolpvis ställda öppna motstående trianglar, allt av guld.

(Gules, a flash pointing down bendy sinister argent, the first field charged with a erect crossbow and the second filed with two triangles conjoined in pale, all or.)

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Surface Warfare Flottilla, Swedish Navy mail us !

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.