3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD TRAIN REGIMENT NORRLAND TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893 as Norrlands trängbataljon, 1902 renamed Norrlands trängkår, it become a Regiment in 1949.
It 2000 the Regiment become a Battalion within the Jämtland Ranger Regiment
Disbanded : 2004
Garrison : Stockholm (1893-1898), Sollefteå (1898-2000), Östersund (2000-2004)

Coat of arms (crest) of the 3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver.

Origin/meaning

The Reindeer is used to symbolise Norrland.The Wheel and Swords are symbols of the Train Troops. This Battalion was disbanded in 2004.

Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.