4th Train Regiment Scanian Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

4TH TRAIN REGIMENT SCANIAN TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

History: Raised in 1894 as Wendes trängbataljon, from 1904 Skånska trängkåren (Scanian Train Corps). Becoming a Regiment in 1949, and in 1991 become a Battalion within the Scanian Dragoon Regiment. Disbanded in 1994
Garrison : Hässleholm

Coat of arms (crest) of the 4th Train Regiment Scanian Train Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish I fält av guld Skånes vapenbild, ett rött avslitet griphuvud med blå öppen krona och blå beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver

.

English blazon wanted

Origin/meaning

The Provincial Arms of Scania with Train insignia.

Regimental Colour


Literature:Regimental Colour from Carl Herlitz:Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,034
  • of which images : 1,869

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site