5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

5TH INFANTRY REGIMENT JÄMTLAND RANGER REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893
Disbanded : 2000
Garrison : Östersund

Coat of arms (crest) of the 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring.
Skölden lagd över två korslagda musköter av guld.
Motto: (Not shown) För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal skallar Jämtlands jakt = For the honour of Sweden, for the Might of Sweden, over Mountains, over Vales sounds the hunt of Jämtland.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Jämtland with the Muskets of the Infantry. The Motto is from the Song "Sång för Jämtlands fältjägare" by Esias Tegnér 1821.

Regimental Colour

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.