5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

5TH INFANTRY REGIMENT JÄMTLAND RANGER REGIMENT, SWEDISH ARMY

History: Raised in 1893 and disbanded in 2000
Garrison : Östersund

Coat of arms (crest) of 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

(Arms)
Coat of arms (crest) of 5th Infantry Regiment Jämtland Ranger Regiment, Swedish Army

(Shoulder Strap Insignia)


Official blazon
Swedish I blått fält Jämtlands vapenbild, en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld; samtliga djur med röd beväring.

Skölden lagd över två korslagda musköter av guld. Motto: (Not shown) För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal skallar Jämtlands jakt = For the honour of Sweden, for the Might of Sweden, over Mountains, over Vales sounds the hunt of Jämtland .

English blazon wanted

Origin/meaning

The Provincial Arms of Jämtland with the Muskets of the Infantry. The Motto is from the Song "Sång för Jämtlands fältjägare" by Esias Tegnér 1821.

Regimental Colour


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 950009.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,040
  • of which images : 1,870

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site