6th Artillery Regiment Småland Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

6TH ARTILLERY REGIMENT SMÅLAND ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1895
Disbanded : 1985
Garrison : Jönköping

Coat of arms (crest) of the 6th Artillery Regiment Småland Artillery Regiment, Swedish Army

Official blazon

I fält av guld Smålands vapenbild, ett rött lejon med blå beväring, hållande i tassarna ett uppåtvänt rött armborst med pilspets av silver samt båge och sträng svarta.
Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta.

Origin/meaning

The Provincial Arms of Småland with Artillery insignia.


Regimental Standard

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Regimental Standard from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.