7th Artillery Regiment Gotland Artillery Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

7TH ARTILLERY REGIMENT GOTLAND ARTILLERY REGIMENT, SWEDISH ARMY

History: Raised in 1975 and disbanded in 2000
Garrison : Visby

Coat of arms (crest) of the 7th Artillery Regiment Gotland Artillery Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish I blått fält Gotlands vapenbild, en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld.

Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av äldre modell av guld. Kanoneldrören kan även vara svarta .

English blazon wanted

Origin/meaning

The Provincial Arms of Gotland with Artillery insiginia. The arms was approved in 1977.


Regimental Standard


Literature: Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,040
  • of which images : 1,870

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site