Air Defence Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

AIR DEFENCE REGIMENT, SWEDISH ARMY

Coat of arms (crest) of the Air Defence Regiment, Swedish Army
Official blazon
Swedish

I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två och en. Skölden krönt av kunglig krona och lagd över två korslagda kanoneldrör och vingar, allt av guld|-

English Defence Regiment, Swedish Army No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The lesser Coat of Arms of Sweden with Air Defence Insignia. The Modell drawing was delivered by the State Archives on 20 december 2001.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg


Regimental Standard

Literature: Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millenieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.