Armed Forces Civil Administration, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ARMED FORCES CIVIL ADMINISTRATION, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Armed Forces Civil Administration, Sweden

Official blazon

På blått fält lilla riksvapnet, tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över ett svärd korsat med en störtad nyckel, allt av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Forces Civil Administration, Sweden mail us !

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.