Association of Municipal Electricity Undertakings of South Africa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Zaf4.jpg
South Africa heraldry portal
Civic heraldry of South Africa
Southafrica.flag.gif

ASSOCIATION OF MUNICIPAL ELECTRICITY UNDERTAKINGS OF SOUTH AFRICA (now Association of Municipal Electricity Utilities)

Arms of Association of Municipal Electricity Undertakings of South Africa

Official blazon

  • (af)

Wapen: In goud, 'n verhoogde uitgetande dwarsbalk van blou belaai met 'n versmalde dwarsbalk van silwer, in die skildhoof vergesel van vyf ringe van rooi en in die skildvoet van 'n tandrat van blou binne in drie bliksem-strale van rooi, driehoeksgewys met punt na benede.
Helmteken: 'n Muurkroon van rooi met 'n uitkomende fakkel van goud, gevlam van natuurlike kleur.
Wrong en Dekklede: Goud en blou.
Wapenspreuk: FIAT LUX

  • (en)

Arms: Or, on a fess enhanced indented Azure between in chief five annulets Gules and in base a cog-wheel Azure within three flashes of lightning disposed in triangle point downwards Gules, a barrulet Argent.
Crest: Issuant from a mural crown Gules, a torch Or enflamed proper.
Wreath and mantling: Or and Azure.
Motto: FIAT LUX

Origin/meaning

The arms were officially granted on June 7, 1974.

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms of Municipal Electricity Undertakings of South Africa mail us !


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature :