Bergslagen Section, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 16:50, 7 August 2018 by Marcusk (talk | contribs) (Origin/meaning)

Jump to navigation Jump to search

Template:Se-mil

BERGSLAGEN SECTION, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Bergslagen Section, Sweden

Official blazon

I grönt fält en balkvis ställd bergsmanskäpp, ovan till vänster och nedan till höger åtföljd av ett järnmärke, allt av silver.

(Vert in bend a Rod of a Miner between to Iron signs, all argent.)

Origin/meaning

The Miner's Rod and Iron signs alludes to the Mining industry of the Bergslagen Area.

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.