Bräcke

From Heraldry of the World
Revision as of 11:34, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

BRÄCKE

Province (Landskap): Jämtland
County (Län): Jämtlands län
Additions : 1952 Nyhem; 1974 Revsund (1952 Bodsjö, Revsund, Sundsjö), Kälarne (1952 Håsjö, Hällesjö)

Bräcke kommunvapen
Official blazon
Swedish

Sköld, två gånger delad av blått, bestrött med sexuddiga gyllene stjärnor, och av guld, vari en gående svart björn med röd tunga och röda klor, samt av rött, bildande en mur med fogar av guld|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were officially granted on March 28, 1958.

The arms are based on the old parish seal, dating from around 1800. The seal showed a bear on a stone bridge and walking under a star. This composition was transformed into the present arms.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink

Literature : Nevéus and de Waern, 1992