Defence Force Halmstad Schools, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCE HALMSTAD SCHOOLS, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Force Halmstad Schools, Sweden

Official blazon

I blått fält Halmstads vapenbild, en bjälke av silver, belagd med thre, med öppna kronor av guld krönta röda hjärtan.

(Azure, the City Arms of Halmstad, a fess argent charged with three hearts gules crowned or.)

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Force Halmstad Schools, Sweden mail us !


School Colour

Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.