Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

DEFENCE FORCES LEADERSHIP AND ATLETHIC CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden
Official blazon
Swedish I svart fält en från nedre vänstra hörnet framkommande hand av silver, hållande en eklövskrans av guld, ovan på vardera sidan åtföljd av en lägereld av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd

.

English blazon wanted

Origin/meaning

The Hand holding the oak wreath symbolises the Atlethic part and the Flames the the former Survival part of the Name. The Center was known as the Defence Forces Atlethic and Survival Center 1997-1999. It was disbanded in 2000.


Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.


Sweden heraldry portalThis page is part of the
Sweden.jpg
Sweden heraldry portal


Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Civic heraldry:
  • Total pages in the Sweden section : 3,039
  • of which images : 1,869

Other heraldry:


Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site