Defence Forces Survival School, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES SURVIVAL SCHOOL, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Survival School, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält en fågel Fenix åtföljd ovan av en femuddig stjärna, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld

Origin/meaning

Unfortunately we have no information on the meaning or origin of these arms yet.

If you have any information on the origin or meaning of these arms, or have additional images that you want to share, please mail us your information !


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2013